Samen sterk voor Kwaliteit

Met de lancering van de website van de Kwaliteitskoepel krijgt de medisch-specialistische zorg in Nederland een krachtige kwaliteitsimpuls

Alle richtlijnen voor medisch specialistische zorg zijn vanaf heden te vinden op een speciale website: www.kwaliteitskoepel.nl. De Kwaliteitskoepel is een samenwerkingsverband van de 29 wetenschappelijke verenigingen en de Orde van Medisch Specialisten (OMS). Met dit initiatief willen medisch specialisten de toetsbaarheid en transparantie van zorg versterken. Voor de patiënt betekent dit dat de dokter altijd de professionele richtlijnen van zijn specialisme en andere specialismen tot zijn beschikking heeft. Dit draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg.

Cardioloog dr. Marcel Daniëls, voorzitter van de Raad Kwaliteit, is opgetogen over de website: “Op deze manier laten medisch specialisten gezamenlijk zien wat er allemaal  gebeurt op het gebied van kwaliteit. Daarnaast is het een prachtig voorbeeld van de samenwerking tussen de verschillende specialisten en de OMS. Samen sterk voor kwaliteit is hierbij het motto. De website betekent een forse kwaliteitsimpuls voor de medisch-specialistische zorg in Nederland.”

Samen sterk voor kwaliteit

De website is vandaag door de gezamenlijke medisch specialisten in Den Haag aangeboden aan Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid en in het Havenziekenhuis in Rotterdam aan de medische staf en vertegenwoordigers van de zorgverzekeraars.