Rotterdam 150e hartklep via lies

Erasmus MC grootste centrum in Nederland voor transkatheter hartklepinterventies

In het Thoraxcentrum van Erasmus MC is met succes de honderdvijftigste vervanging van een aortaklep met een katheter uitgevoerd. Met deze ingreep wordt een hartklep vervangen, meestal via een katheter in de lies, bij patiënten met ernstige klachten die niet in aanmerking komen voor een openhartoperatie. In december 2005 werd de ingreep voor het eerst in Nederland uitgevoerd in het Thoraxcentrum.

Vervanging van de aortaklep met katheters, ook wel percutane- of transkatheter hartklepinterventie (THI) genoemd, wordt uitgevoerd bij patiënten met ernstige klachten die vanwege hun slechte gezondheid niet meer in aanmerking komen voor de meer gebruikelijke openhartoperatie. Omdat de methode minimaal invasief is – de hartklep wordt via een katheter in de slagader in de lies op de juiste plek gebracht – herstellen patiënten sneller van de ingreep dan na een operatie. Voor iedere patiënt wordt in het multidisciplinaire hartteam, met ondermeer cardiologen en hartchirurgen, de meest geschikte behandeling (operatie of THI) bepaald.

Met de honderdvijftigste THI is Erasmus MC in Nederland het grootste centrum voor deze ingreep met de meest langdurige ervaring. Het Thoraxcentrum van Erasmus MC heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de ingreep en vervult tevens een belangrijke rol bij de opleiding van specialisten in binnen- en buitenland. Artsen van Erasmus MC voeren regelmatig ingrepen uit in buitenlandse centra die zich hierin willen ontwikkelen. De ingreep is complex en stelt hoge eisen aan ervaring en vaardigheid van de specialisten en het hele team dat de ingreep uitvoert.