Rogier van Boxtel

Opmerkelijk!

Maandag 11 april 2011 voorman MENZIS op televisie

In het programma Uitgesproken VARA. een enigszins somber verhaal over een dreigende onbeheersbare kostenstijging in de zorgsector. Maar ook zorgen over wanbetalers en de velen die dagelijks verzoeken om een betalingsregeling bij zorgverzekeraar MENZIS . Hoe staat het met de solidariteit? Dat vraagt enige uitleg aan de interviewer. De basisverzekering is immers voor iedereen gelijk met voor ieder een vaste premie. Lukt dat niet, dan is er de zorgtoeslag en de bijzondere bijstand.

Nee die basisverzekering zou ik niet graag kwijt willen‘.

Uitgesproken VARA 11 april 2011

Dan maar een keer minder met vakantie

Zeker, er moet nog meer werk gemaakt worden van de zorginkoop, stelt Rogier van Boxtel. Ook de organisatie van de zorg kan beter. Maar ook de verzekerden moeten keuzes maken. Dan maar een keer minder met vakantie. Waarom ga je niet eerst langs de huisarts in plaats van rechtstreeks naar de (dure) Eerste hulpafdeling. Ik miste helaas opmerkingen over innovaties zoals eHealth.

Ik kreeg de indruk dat Rogier van Boxtel min of meer officiële woordvoerder was van de verzekeraars. Volgens mij zien zij de bui al hangen. Mee eens?