Doktoren op de kaart gezet

Begin januari 1936 schrijft auteur Henk Veeneklaas het volgende in zijn boek ‘Doktoren op Marsch’. Hij is dan in Addis Abeba met de Nederlandsche Ambulance. Sinds 1931 heet het land Ethiopië in plaats van Abyssinia. De achtergrond is een agressieoorlog van Italië (onder leiding van Mussolini) tegen dit nog in het in de Middeleeuwen verkerend Keizerrijk van Haile Selassie. Gifgas bombardementen en terreur roepen internationale verontwaardiging op. Humanitaire hulp wordt door landen als Nederland aangeboden. Het boek ‘Doktoren op Marsch’ is nog steeds zeer lezenswaardig en voorzien van foto’s die de auteur onder moeilijke omstandigheden ter plaatse maakte..

Teveel betaald

Quote: ‘Dan vraag ik om enkele volledige series voor mijn vrienden philatelisten en betaal voor deze serie tien thaler’ Later blijkt dat hij teveel betaald heeft. Maar of deze twee postzegels op deze kaart in deze deal opgenomen waren? Deze serie had een frankeerwaarde van 3 thaler. Anderzijds zijn ze afgestempeld 2 januari 1936. 

Handtekeningen

Er is nog iets bijzonders met deze kaart, die uniek is omdat naam en handtekening van alle Nederlandse deelnemers  wordt vermeld.

Unicum

Maar de kaart is geen unicum want op verzamelaarsplatform Delcampe is een vrijwel identiek exemplaar met een andere geadresseerde. Het mooie ronde stempel van het Nederl. Roode Kruis Hoofdbestuur suggereert dat het een actie is geweest om donateurs te activeren/bedanken. Misschien een nieuwjaarsgroet? Deze kaarten lijken dus niet stuk voor stuk geparafeerd. Daarbij staan namen en parafen trouwens ook dicht op elkaar Er moet dus een stempel of iets dergelijks zijn gemaakt veronderstel ik. Dat meen ik te kunnen bewijzen door goed naar de tweede kaart te kijken. Dus zijn er vast meer dergelijke kaarten in omloop. Ik ben benieuwd.

Verplegers

Met deze kaart in de hand leest het boek ook weer anders. De verplegers Hagestein en Honing -weliswaar onderaan de kaart genoemd- hebben een uitermate belangrijke rol gespeeld, omdat zij technische klussen, sterilisatie van apparatuur en begeleiden van de talloze autochtone hulpkrachten voor hun rekening namen. Zij krijgen volop erkenning van auteur Veeneklaas.

 

Postzegels

De postzegels hebben als opdruk ‘Empire Ethiopië’, het keizerrijk Ethiopië. In de Michelingids blijken de zegels onderdeel van een serie uit 1931 met afbeeldingen van functionarissen van het keizerrijk. Op de oranje-rode zegel van 1 (gersh) staat een afbeelding van Keizerin Manan (1891-1962) . Op de blauwe 2G is keizer Haile Selassie I (1892-1975). Destijds was 1 thaler = 20 gersh. De gehele serie va 10 zegels is nominaal ongeveer 9,8  Thaler. Het vermoeden bestaat dus dat Veeneklaas destijds deze serie heeft aangeschaft (en teveel betaald met 10 Thaler)

Krantenbericht

Een lezer attendeerde mij op dit artikel. Zie betrffende reactie. Bron Delpher.

 

 

 

https://www.dutchbuttonworks.com/2010/08/redcross/

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.19.224/inventaris?inventarisnr=219

https://youtu.be/l9Ox4_mBTnA

Geweldige filmopnames

https://youtu.be/tBshPCsFJ20

https://youtu.be/aNdHGA–Wto

https://youtu.be/U1NojgksFsk

https://youtu.be/U1NojgksFsk