Rockefeller en Utrecht

Dit handzaam boekje onder deze titel (126 pagina’s) heb ik verslonden. Het is in april 2011 uitgegeven. Het is voor mij een feest om dit te lezen. De auteur is voormalig Rector Magnificus Willem Hendrik Gispen. Kort gezegd handelt het over de historie van Rudolf Magnus Instituut (RMI) aan de Vondellaan in Utrecht, inmiddels een Rijksmonument.

Uw auteur (uiterst rechts) op de Balijelaan.Kijkrichting Vondellaan. Zestiger Jaren.

Ik noem een aantal persoonlijke aanknopingspunten

– Het gebouw is mij bekend omdat mijn grootouders aan de Balijelaan woonden (voorbij de Vondellaan).
– Ik heb een jaar Biologie gestudeerd in Utrecht en in de omgeving colleges Klinische Chemie gevolgd
– Als arts-assistent was ik enige tijd verbonden aan het AZU (Catharijnesingel, om de hoek)
– Auteur Willem Hendrik Gispen is ook oud gymnasiast van het Christelijk Gymnasium (In magazine IO Sodalis van september 1958 wordt gemeld dat leerlingen voor de blokfluitkring zich bij Willem Hendrik Gispen kunnen melden
– Wijlen mijn ouders waren bevriend met het echtpaar De Wied (een roemruchte naam die in het boek vaak terug komt).
– In mijn huidige functie kom ik soms in het pand, dat nu bedrijfsverzamelgebouw is.
-… maar ook in het Utrechts Universiteitsmusem, waar Reina de Raat de scepter zwaait.

Nu weet mijn lezer nog steeds niet wat Rockefeller met Utrecht van doen heeft. In het interbellum blijkt het Amerikaanse Rockefeller Instituut bereid te zijn een aanzienlijke bijdrage te willen leveren aan het Geneeskundig Onderwijs. Dat gaat niet vanzelf en dat is in het boek fraai beschreven aan de hand van correspondentie en fotomateriaal.