Risk Analysis System

PatRia

Pattern recognition

Errors can become Disasters

Tijdens de recente conferentie Measuring Behavior 2012 vormde PatRia een interessant onderdeel. Hoe kun je in een complexe wereld tijdig vergissingen ontdekken. Dit met het oog op risico reductie. We kennen allemaal voorbeelden hoe het vreselijk mis kan gaan. Het combineren van (bekende) aspecten van gedrag biedt perspectief. Een testopstelling (box: zie foto) laat zien hoe het kan werken. Het PatRia Risk Analysis System.

Ongewild zelfportret auteur via scherm (let op kader rond hoofd)

Tools

Het Risk Analysis System laat zich als principe eenvoudig uitleggen. Een dynamische (camera)registratie van lichaamshouding en gebaren van een proefpersoon (Bodytracking). Daarbij een volgsysteem van het blikveld (Gazetracking) van betrokkene. Tenslotte een algoritme dat tot interpretaties leidt. De basis wordt gevormd door in de loop van jaren opgebouwde expertise en gevalideerde parameters. Toepassingen zijn te verwachten in de industrie en de zorgsector.