Risico stapelen

Verzekeraars willen langzamer

Zorgverzekeraars laten in een brief weten dat ze best wel meer risico’s willen gaan lopen, maar ze maken bezwaar tegen het tempo van Schippers. Ze wijzen erop dat er met de invoering van de prestatiebekostiging in 2012, de vervanging van dbc’s door DOT-producten en de vergroting van het b-segment van vrije ziekenhuisprijzen naar zeventig procent wel heel veel veranderingen tegelijk worden ingevoerd, waarvan de effecten niet te voorzien zijn. Ze pleiten voor een meer geleidelijke vergroting van de risico’s.

Van 2011-09-09

Ziekenhuizen

Het is ook denkbaar dat risico’s worden doorgeschoven…