Richtlijnen: Vrijheid om af te wijken

KLM

Luchtvaart

Uitspraak:

Ondanks gebeurtenissen in de luchtvaart staat het professionele en organisatorische kwaliteitsysteem van een KLM voor de burger niet ter discussie. Gerechtvaardigd vertrouwen in de zorg is helaas niet zo vanzelfsprekend voor de burger (de grote variatie in de kankerzorg als recent voorbeeld). Een vijftigtal genodigden had de uitnodiging aangenomen om op 19 mei 2010 mee te discussiëren over het thema ” Vrijheid om af te wijken”. Daarbij moet u denken aan richtlijnen, protocollen e.d.  Hoe moet het verder daarmee?

Thema Invitational Conference

Eigen gedachten

Want juristen, specialisten, patiënten en overheden hebben daar allemaal zo hun eigen gedachten over! De locatie “Nieuwspoort” in Den Haag was beslist geen toevallige, want niemand kan voorbijgaan aan het feit dat door de overheid 6 miljard bezuinigd moet worden in de zorgsector. Indien we dat niet creatief aanpakken, komen botte bijl en kaasschaaf om de hoek kijken. We zullen snel in actie moeten komen!
De conferentie werd voorgezeten door Chiel Bos, vice-voorzitter van de Regieraad, maar was een initiatief dat tevens werd gesteund door het KwaliteitsInstituut CBO, het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) en ZonMw, terwijl de organisatie in handen was van WB Zorg.

Enkele statements

We spreken over innovaties in de zorg. Trekken we een parallel met de zeer innovatieve autoindustrie, dan zal niemand gek opkijken van een uitspraak (en zit dat vervat  in de richtlijn?) dat je koets en de koetsier niet meer beschouwt als onderdeel van de richtlijnen.Het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) –als “pakketbeheerder”- hanteert een RCT dogma. Dat betekent zoveel dat voor opname in een richtlijn respectievelijk de vergoeding niet perse een Randomised Clinical Trial (dubbelblind vergelijkend onderzoek) een  vereiste is. Ook andere bewijslast kan soms volstaan. In de Oncologie kun je richtlijnen niet afsluiten. Daarvoor gaan innovaties te snel en is het belang te groot. Een landelijke Oncologie Commissie actualiseert 4x/jaar de  Richtlijnen, waarbij de zorgverzekeraars dit advies gaan opvolgen. Een ”Levende Richtlijn”.

Els Borst in gesprek met Dagvoorzitter