Patiëntensamenvatting

Specialisten en patiënten werken samen aan beste zorg

Patiënten krijgen beter zicht op de kwaliteit van de zorg

… doordat medisch specialisten met compacte samenvattingen in lekentaal komen van medische richtlijnen. De specialisten werken daarbij nauw samen met de patiëntenverenigingen. Het streven is voor elke medisch-specialistische richtlijn een patiëntensamenvatting te maken. Deze samenvatting maakt het voor de patiënt inzichtelijk wat specialisten hebben afgesproken over welke behandeling past bij welke ziekte of aandoening. De patiëntensamenvattingen worden beschikbaar gesteld op de sites van de patiëntenverenigingen en via www.kwaliteitskoepel.nl

Toegankelijkheid

Medisch behandelingen moeten voldoen aan de wensen en eisen van zowel zorgverleners als patiënten. Daarom is het van belang dat patiënten betrokken zijn bij het opstellen van medisch-specialistische richtlijnen. “Een handzame patiëntensamenvatting bij de richtlijn maakt deze toegankelijk voor patiënten en andere niet zorgverleners”, stelt Frank de Grave, voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten (OMS). Om dit te bekrachtigen tekenen De Grave, en de directeur van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF), Wilna Wind, morgen tijdens het 2e Nationaal Kwaliteitscongres in Utrecht een intentieverklaring. “Voor patiënten zijn deze samenvattingen van de richtlijnen belangrijk. Als je als patiënt te horen krijgt dat je ziek bent, kan je met de informatie uit een specifieke richtlijn afleiden wat je kunt verwachten van de zorg. Patiëntensamenvattingen moeten onderdeel zijn van een totaal pakket aan informatie dat de patiënt nodig heeft”, aldus NPCF directeur Wilna Wind. Richtlijnen zijn het uitgangspunt van professionals bij het verlenen van die zorg. Richtlijnen geven aanbevelingen die zorgverleners helpen om goede zorg te verlenen, gebaseerd op Wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring.

De aanzet een jaar geleden (Eerste Kwaliteitscongres OMS)

Start van pilotproject

Het tekenen van de intentieverklaring vormt tevens de start van een pilotproject om patiëntensamenvattingen te realiseren voor een aantal richtlijnen. “Wij zijn van harte partner in dit project” aldus Anemone Bögels de directeur van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), die morgen samen met Marcel Daniels, voorzitter van de Raad Kwaliteit van de OMS, de officiële aftrap geeft voor dit project. Daniels: “Het is onze ambitie om al voor de kerst de eerste resultaten te hebben”.

Toegankelijk via website en App

De patiëntensamenvattingen zullen samen met de richtlijnen makkelijk toegankelijk zijn. Met de lancering van de website www.kwaliteitskoepel.nl op 8 juni jongstleden, werden meer dan 300 medisch specialistische richtlijnen op een eenvoudige manier via internet ontsloten. De afgelopen maanden is gewerkt aan het verder vullen van de kwaliteitsbibliotheek van www.kwaliteitskoepel.nl. De patiëntensamenvattingen zullen een plaats krijgen in de kwaliteitsbibliotheek en op sites van patiëntenverenigingen. Om de website van de Kwaliteitskoepel nog makkelijker toegankelijk te maken is een App ontwikkeld die vanaf morgen beschikbaar is.