Neuroscoop controverse (mrt 2010)

RETT

Neuroscoop

Een jaar na dato ben ik benieuwd of er meer duidelijkheid is ontstaan

Deze term is in ons land onlosmakelijk verbonden aan het RETT syndroom. Deze vorm van diagnostiek (Neuroscoop) zou cruciaal zijn voor de diagnosestelling.Dit verdient -ook gezien de commentaren- nuancering. De diagnose is gebaseerd op een klinische verdenking (geestelijke en lichamelijke retardatie) bij jonge kinderen (vooral meisjes). De sluitsteen vormt DNA diagnostiek.In de work-up vindt ondersteunend onderzoek plaats zoals een EEG (samenhang met epilepsie), bijvoorbeeld via Epilepsiecentra.Omdat hersenstamfuncties gecompromitteerd kunnen zijn  is verdergaand neurofysiologisch onderzoek nogal eens wenselijk. Daarbij moet men denken aan ademhaling,  hartritme, zuurstofsaturatie enzovoorts.

Internet

Dr. Julu

Hier wordt een cruciale rol geclaimd voor de Neuroscoop/Neuroscope en dat leidt tot verre reizen van ouders en kind.Opmerkelijk is dat de specialist Dr. Julu kennelijk ook deel uitmaakt van de Directie van het bedrijf Medifit, dat (zie tekstfragment uit 2006 “Boardroom”) de Neuroscoop op de markt brengt .

Internet

Een vorm van belangenverstrengeling?

De vraag dient op zijn minst gesteld te worden.

Internet

Het zeer fraaie Neuroscoop screen met real time weergave van meerdere parameters:

Internet: