Robotica en eHealth

RoboNed

Integratie

Een relatie is er niet of nauwelijks!

Op 13 januari 2011 heb ik een seminar van RoboNed bijgewoond in Utrecht. Daarover hoop ik de komende week via dit kanaal uitvoerig nader te berichten met teksten, foto’s en videomateriaal. Volg via RSS of Twitter.  Mijn relatie met het thema? Kijk hier of vul de zoekterm robotica in op de Homepage.

RoboNed 3

Doelstelling is te komen tot een SWOT analyse van Robotica

…in Nederland en dat per cluster

De zorgsector -goed voor 1/3 van de deelnemers aan RoboNed-komt uitvoerig aan het woord (Cure, Care en Household) . Heb ik iets gemist? Ja, de samenhang met eHealth ontbreekt.

Sterker, de term eHealth is niet genoemd!

Reden tot zorg? Ik denk het wel.

Prof.dr.Ir Stefano Stramigioli (UTTwente)

Dat kunnen we ons aantrekken vanuit de eHealth sector, die toch al een behoorlijke staat van dienst heeft.

We kunnen veel leren van elkaar!

Het pleidooi voor een “Kenniscentrum Robotica” dat in de kring van RoboNed wordt genoemd, zou misschien een gezamenlijk initiatief moeten worden.
Kansen en belemmeringen komen sterk overeen. Sensoren spelen op beide terreinen een rol. Maar ook acceptatie,financiering enz. Ook als economische driver voor Nederland kansrijk.

Een leermoment uit cluster “Household”:

Philips ontwikkelt een robotstofzuiger. Wat blijkt? Die stofzuiger wordt totaal anders gebruikt dan de traditionele stofzuiger! Een andere opmerking. Vroeger is door menigeen verzucht dat het handmatig afwassen vervangen zou moeten worden “door een robot”. Echter, de oplossing bleek een vaatwasmachine. Denk “out of the box” en niet meteen aan “humanoiden”. Kortom, ik denk dat we vanuit eHealth hieraan meer aandacht moeten geven.Hoe leggen we de verbinding? Taak voor ZIP?