Regiohack Wereldnieuws

Big Data

Regionale Activiteit

“Datajournalistiek belangrijk”

Aldus Andre Vis, hoofdredacteur van De Twentsche Courant Tubantia. “Denk maar alleen maar aan Wikileaks” vult Jaap Lodewijks, adjunct-hoofdredacteur van de Stentor aan. “Regiohack.nl gaat graven op Internet”
Zo staat  het aangekondigd op 15 september 2011 op de voorpagina van de regionale krant. In de publicatie wordt ook een een ‘event’ medio november 2011 aangekondigd. Ik onderken het welhaast historisch belang en meldt mij in Enschede aan als gast-bezoeker.

Twentsche Courant Tubantia / DeStentor

Hackathons

Tijdens de Regiohack blijkt Josien Kodde (Journalist Redactie Mens & Leven van de Twentsche Courant Tubantia ) een groepje om zich te hebben verzameld dat in korte tijd regionale Diabetes data wil verzamelen. Omdat dit mijn aandachtsgebied is kan ik nog wat suggesties doen. Maar het blijkt allesbehalve eenvoudig en het is ‘kort dag’.  Data blijken vooral zeer gedateerd te zijn. Andere ploegjes hebben meer succes. Al met al krijgt de gehele aanpak een plaatsje in het kersverse ‘handboek‘ zoals de lezer kan zien. Maar ook in de social media is er aandacht.

The Data Journalism Handbook