(Re)framing Telemedicine

Framing

Ook in de zorg?

Publicatie: De woorden van Wilders & Hoe ze werken” van Jan Kuitenbrouwer

Een amusant en leerzaam boekje. Het vierde en laatste hoofdstuk behandelt het fenomeen Framing.

Belang Frames

Frames bepalen in sterke mate onze zienswijze. De introductie van de term “The War on Terror” legitimeerde draconische maatregelen door de regering Bush junior. De naam Betuwelijn zet ook de toon en is daarmee een wat minder gelukkige keuze.

Google_Tekst Cover

Tele..

Zo heeft het begrip Telemedicine een minder gunstige klank. Het betekent zoveel als “geneeskundige zorg op afstand”. Intuïtief voelt dat  niet goed. Van kinds af aan willen we getroost en geholpen< worden door een mens van vlees en bloed als we (geneeskunde) zorg nodig hebben! Dat gevoel zijn we niet zomaar kwijt als we ouder worden. Misschien raken we het sentiment wel nooit kwijt?

Eerste Dag Enveloppe (telemedicine) Collectie J.T.A. te Gussinklo

Prijsvraag?

Er is nog wel een dappere poging ondernomen om ” zorg op afstand ” te herbenoemen als zorg die eigenlijk heel dichtbij is. Immers op alle momenten te benaderen vanuit de eigen vertrouwde omgeving enzovoorts. Dat is toch maar behelpen gebleven. Zeker als het gaat om een contact tussen patient en hulpverlener (NB. Er zijn ook vormen waarbij artsen onderling elkaar consulteren). De laatste tijd is het begrip eHealth (anglicisme) in zwang geraakt. Het is een containerbegrip. Van alles kan daaronder vallen. Begeleiding bij hartfalen , gebruik van elektronisch dossier, intake bij spreekuur, discussiegroep en ga zo maar door. Het is een zakelijke technische term, die een zekere degelijkheid uitstraalt. Geen warmte of emotie. Daar is alles mee gezegd. ik stel voor dat er een prijsvraag komt met als doel “zorg op afstand ” een beter imago door reframing te verschaffen. Suggestie: Jan Kuitenbrouwer moet voor de jury worden uitgenodigd!