Recht op aftrek

Coen Teulings

Directeur CPB (Centraal Plan Bureau)

Hypotheekaftrek lang vertaald in “recht op aftrek”

De Hypotheekrente aftrek wordt lange tijd vertaald in “recht op aftrek”, stelt Coen Teulings (Directeur CPB) op 22 januari 2013 in de Statenzaal te Zwolle. De huizenprijs is daardoor opgeblazen. Intussen zijn verkoper en koper zich ervan bewust dat dit recht aan het verdwijnen is en dat zie je terug in de transacties.  Teulings vindt dat dit beleid nog wel wat verder aangescherpt kan worden. Hans Peter Benschop (manager Trendbureau Overijssel) herinnert zich dat  Paul Schnabel van het SCP (Sociaal Cultureel Planbureau) zich in deze zaal in 2009 zeer bezorgd toonde. Hij gaf destijds de aftrap van deze serie lezingen ‘Wijzen uit het Oosten’.

Statenzaal Overijssel (…als bubble)

Teer kasplantje

Aan de hand van grafieken en lijstjes wordt de grote schare belangstellenden door de economie van Europa, Nederland en Overijssel geleid. Coen Teulings weet moeilijke onderwerpen op glasheldere wijze uit te leggen. Hij komt tijd tekort en slaat enkele plaatjes over. In de vragenronde (hoe staat het met Eurobonds?) kan hij die plaatjes alsnog van stal halen. Wat blijft hangen? De staatsschuld is in het verleden zeer resistent gebleken tegen bezuinigingsingrepen. De komende jaren mag evenmin verwacht worden dat deze daalt (en misschien zelfs wat stijgt). Maar dat schat Teulings minder ernstig in op het ogenblik. Zijn advies “laat de regering ook bij eventuele tegenvallers geen nieuwe bezuinigingen opleggen”. Doorrekening leert dat we zelfs iets te rigoreus hebben bezuinigd, meent hij. Als Directeur van het CPB mag hij dergelijke uitspraken doen. Maar “Die onafhankelijkheid is een teer kasplantje en moet elke dag weer worden waargemaakt”.