R&D Dienstverlening verwaarloosd

Het moge duidelijk zijn aan de blauwe ballpoint cirkel die ik aanbracht rond dit bericht in het magazine Telecommerce:

Deze stelling is mij uit het hart gegrepen

Stagnatie

Bron: Telecommerce 04 2011

Dienstverlening

Op het terrein van dienstverlening, maar ook de aanpalende terreinen gebeurt wel heel veel. Dat betreft wetenschappelijke onderzoeken en uitvindingen. Veel start-ups zijn actief in Nederland.Daarom is dit bericht over Google op de website van de NOVU (waarvan ik lid ben) voor mij veelbetekenend.

Website NOVU

Suggestie

Daarbij valt mij op dat gesproken wordt over ‘social networking en search’.  Misschien aardig om in de octrooiendatabank te gaan searchen?
Binnenkort in het blad Vindingrijk van de NOVU een artikel van mij over het fenomeen Twitterbaan.

Misschien ook dat een doorbraak?

PS. Heb je er al eens over gedacht om lid te worden van de NOVU?