Beslisboom ‘standalone medical device’

Dit bericht van precies een jaar geleden is interessant omdat Erik Vollebregt stelt dat dit type software (beslisboom) gezien moet worden als een standalone medical device. Hij ontleent zijn stellingname aan de Gezondheidsrisicotest zoals die door het Bronovoziekenhuis is gelanceerd.

Nagaan of CE-markering is afgegeven?

Maar ook gaat het over andere toepassingen zoals eHealth, zoals die in de GGZ toepassing vinden (eMental Health). Het is van belang dat hierover duidelijkheid ontstaat. Zowel voor de producent, de voorschrijver en de patient-gebruiker. Maar ook voor een verdere uitrol van eHealth.

———————————————————————

07 augustus 2010

PSA test

Er is veel discussie over het nut en onnut van screening op prostaatkanker via de PSA test.Dat heeft alles te maken met de aandoening als zodanig waarover nog veel vragen bestaan. Wel of niet PSA (laten) bepalen!

Prosdex Platform

Beslissingsondersteuning

Dit betreft een studie waarin de rol van beslissingsondersteuning wel of niet PSA laten bepalen van de patient via eHealth is ondersteund. Het is een Engelse studie (met ondersteuning vanuit Nijmegen) en gepubliceerd in JMIR (Journal of Medical Internet Research). In 2004 is een platform PROSDEX geinstalleerd. De algemene veronderstelling is dat geinformeerde patienten eerder besluiten tot het testen van PSA (een marker voor prostaatkanker in het bloed).Om een lang verhaal kort te maken: bij onderzoek via de huisartsen van deze patienten bleek na een half jaar  dat meer (aangetoonde) kennis van de achtergronden van de test en prostaatkanker leidde tot minder PSA screening dan in controlegroepen.De voorzichtige conclusie kan zijn dat goede informatievoorziening via beslissingsondersteuning kan bijdragen aan doelmatiger inzet van mensen en middelen.

eHealth biedt deze ondersteuning.

Titelblad

Background: Men considering the prostate specific antigen (PSA) test for prostate cancer, an increasingly common male cancer, are encouraged to make informed decisions, as the test is limited in its accuracy and the natural history of the condition is poorly understood. The Web-based PSA decision aid, Prosdex, was developed as part of the UK Prostate Cancer Risk Management Programme in order to help men make such informed decisions.

Objectives: The aim of this study was to evaluate the effect of the Web-based PSA decision aid, Prosdex on informed decision making.