Half jaar EpiPose. Men is wat vergeten

Founding fathers van Influenzanet gepasseerd 

In kaart brengen 

EpiPose refereert volgens de betreffende website van het project (onderdeel van Horizon 2020) aan de pogingen om de huidige epidemie (Red: inmiddels pandemie) staande te houden. Het is een acronym. Als afkorting verwijzend naar de inzet van kennis van epidemiologie om de impact van COVID19 in de openbare gezondheidszorg en economisch en sociaal terrein terug te dringen. De Universiteit van Hasselt (UHasselt) in België is penvoerder. Een aantal Europese landen werken hierin samen.

Vandaag maandag 12 oktober 2020 is het project zo’n 193 dagen in de lucht.

Het Nederlandse RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is een deelnemende partij en incasseert  €334.302,60 volgens bijgaand Factsheet

Mijn vraag: Hoe zit het met intellectueel eigendom en waar is hoffelijkheid gebleven

 [pdf-embedder url=”https://www.dutchbuttonworks.com/wp-content/uploads/2020/10/CORDIS_project_101003688_en.Epipose.pdf”]