Process Mining

Modellen

Bedrijfsprocessen

In Magazine I/O van februari 2011 boeiend artikel

Process mining is een relatief nieuwe methode om bedrijfsprocessen accuraat in kaart te brengen. Modellen worden automatisch gegenereerd. Het werkt met “event logs”. Prof. Wil van der Aalst van de TU/e zou Business Intelligence (BI) zelf onintelligent willen noemen. KPI’s doen niets met het onderliggende proces. Ze geven doorlooptijden aan.Maar met Process Mining komen die beslispunten vanzelf naar boven.

De terminologie van KPI’s en doorlooptijden in zorgsector ‘hot’

Maar ik voel mij altijd ongemakkelijk bij het gemak waarmee dat soms als de heilige graal wordt beschouwd. Over indicatoren heb ik in 2002 al eens gereageerd in Medisch Contact.

Bron: Medisch Contact 2002   :

Zorgsector

Het artikel spreekt ook zeker over de zorgsector en er is ook literatuur over de zorgsector. Met datamining heb ik ervaring bij de analyse van grote declaratiebestanden met DBC’s (Diagnose Behandel Combinatie). Daarbij is vaak wel een notie over een model (immers de Inkoopgids is daarop gebaseerd). Van Aalst refereert aan de DBC’s. Koppeling van DBC’s aan daadwerkelijke eventlogs als vorm van Process Mining. Het lijkt me heel interessant.

Technieken

Volgens het artikel bestaat Process Mining uit een drietal technieken
* Discovery: Genereren van automatische modellen uit eventlogs
* Conformance: vergelijken bestaand model met Eventlog
* Extension : model verrijken op basis bevindingen