Problem Behavior

eHealth

Probleem gedrag(ID)

Monitoring

Matthijs Noordzij en zijn groep (Universiteit Twente) rapporteren op 30 augustus 2012 (Conferentie Measuring Behavior) over een belangwekkende praktijkproef. Probleemgedrag en agressie (bij geinstitutionaliseerde clienten met een geestelijke handicap) treedt geregeld en nogal eens onverwacht op.  Kun je dit ‘zien aankomen’ in belang van betrokkene en verzorgers? Deze zorgvraag vormde de basis voor een onderzoek.

Matthijs Noordzij

Twentse Zorgcentra

Monitoring van subtiele fysiologische veranderingen (hartritme en huidgeleiding) ontpopt zich als een praktische mogelijkheid om gedragsverandering te volgen. Via een draadloze sensor wordt deze informatie gedeeld met de zorgverlener. Er kan tijdig (preventief) actie op worden ondernomen. Dit ‘proof of concept’ is uitvoerig onderzocht bij een negental clienten en hun verzorgers. De meerwaarde dient zeker nog verder in beeld te worden gebracht, maar de eerste ervaringen bij de Twentse Zorgcentra zijn positief en hoopvol.