Prisonner’s Dilemma revisited

Klebsiella

Maasstadziekenhuis

Een jaar geleden plaatste ik onderstaand bericht uit algemene interesse.

Dezer dagen doemt het fenomeen op in een nieuw jasje

…rond de uitbraak van een (multi-resistente) Klebsiella in het Maasstadziekenhuis. Stakeholders als Directie, VWS, RIVM en IGZ hebben allemaal hun eigen aandeel (en eigen prisoner’s dilemma) in dit drama. Enerzijds moet een continue stroom van patienten in een belangrijk ziekenhuis worden bediend. Anderzijds is er een concrete medische maar ook imago dreiging, ja zelfs een ‘groot afbreuk risico. Dat ligt per stakeholder verschillend.
——————————————————————————————————————————–

17 mei 2010

Prisonner’s Dilemma

Dit bericht handelt over het Prisonner’s Dilemma. Zwijgen tegenover de ondervragers kan fataal blijken.
(stel dat de ‘partner in crime”  gaat “doorslaan”) maar ook de kans dat uiteindelijk geloof wordt gehecht aan je bewering Een deal maken met de ondervragers betekent hoe dan ook een risico. De terminologie “Prisonner’s Dilemma” heeft ingang gevonden in het bedrijfsleven.Kiezen uit twee kwaden! Hoe ik hierop ben gekomen? Door een aanschaf van een tweede hands boekje (1967) bij de onvolprezen De Slegte te Zwolle:

Voor 3 Euro

Rene de Rohan

De auteur John Laffin (21 September 1922 – 2002) was  een Australisch militair historicus met een aanzienlijke productie ( http://en.wikipedia.org/wiki/John_Laffin ). Dit pocketboekje (zie cover) van 127 pagina’s vertelt de geschiedenis van geheimschrift en codes vanaf de grijze oudheid.Talloze voorbeelden worden aangehaald.Waaronder:  MG EULHXCCLGU GHJ YXUJ LM CT ULGC ALJ Dit blijkt een dramatisch voorbeeld dat lees te maken heeft met het werkelijke  Prisonner’s Dilemma.Beschreven op pagina 19-22 van “Codes and Ciphers”:In 1674 werd de Franse ridder Rene de Rohan (die beweerde een meester te zijn in geheimschrift!)  door de Nederlanders omgekocht en zijn assistent De Truaumont werd in het complot betrokken en zou het geld ophalen.  Hij zou als tegenprestatie verraad plegen waardoor de plaats Quilleboeuf (aan de grens met de Spaanse Nederlanden) zou vallen.

De Bastille

Echter het duo werd opgepakt door de Franse geheime dienst en apart opgesloten in De Bastille. De ridder wist dat de bewijsvoering van de Fransen niet sterk was, maar wat als De Truaumont zou doorslaan? Op een zekere dag kreeg de ridder een pakketje met kleding. Ondanks uren ploeteren kon De Rohan de code niet breken. Het lukte hem onvoldoende zich er op te concentreren. Hij werd uiteindelijk opgehaald, bekende zijn misdaad en werd opgehangen. De vrienden die er op vertrouwd hadden dat De Rohan de code zou ontcijferen, waren verbijsterd. Hij stond immers bekend als onfeilbaar.

Wat betekende deze zin?

Het moge duidelijk zijn!