Principes overboord?

Rob Wijnberg

Programma: Jij Inspireert

Initiatief Provincie Overijssel

Het gaat er om ideeen, initiatieven en inspiraties met elkaar te delen in een snel veranderende samenleving. Daartoe dient deze donderdagmiddagbijeenkomst op 4 oktober 2012 in het Provinciehuis te Zwolle. Inleider Ference van Damme staat met twee microfoons te acteren. Hij vertelt dat hij er ook daadwerkelijk ‘dubbel’ inzit. Hij is bij het thema betrokken als inwoner/ mens, maar ook als medewerker in het Provinciehuis.

Dubbelrol

Exit Next

Rob Wijnberg, die een week tevoren bij NRC NEXT is vertrokken, voert het woord. Er zijn tientallen bezoekers. Het is niet zozeer een lezing als wel een discussie. Rob is inderdaad de zoon van Jeffrey Wijnberg (Provocatief Coachen ). Rob Wijnberg benoemt het nieuws als datgene waarover anderen gaan praten. Nieuws geeft echter ook een beperkte blik. Als je de wereld volgt volgens het nieuws zie je hoe het allemaal niet werkt. Je ziet niets van de regels of structuren die er wel zijn!

Rob Wijnberg

Doelgroepdenken achterhaald

Sinds de zestiger jaren zijn er echter wel een aantal fundamentele veranderingen aan de gang, aldus Rob Wijnberg. Waarheid is geen gegeven meer. Het doelgroepdenken is achterhaald. Bij NRC NEXT stelde Rob geregeld dat de afdeling Marketing eigenlijk wel kon stoppen. Er bestaan immers geen typische doelgroepen meer. Hij ziet zichzelf als voorbeeld: hij interesseert zich zowel voor The Economist als Geen Stijl. Rob gaat uitvoerig in op alle aspecten van deze verandering voor ieder van ons en voor Instituten. Dat wordt in kleine groepjes bediscussieerd en teruggerapporteerd. Willen we nu allemaal iets anders? Aanwezige cartoonisten weten de dilemma’s uitstekend te ‘verwoorden’.

Impressie (Cartoonist Petra Urban)

.