Praktijkperikel

Medisch Contact

Geschiedschrijving

Is er meer mogelijk?

Deze week een oproep in Medisch Contact: “Het Praktijkperikel is één van de oudste rubrieken van Medisch Contact. In deze rubriek vindt u korte reflecties en anekdotes over de weerbarstige praktijk van artsen door heel Nederland. Doet u mee met deze vorm van geschiedschrijving in Medisch Contact? Stuur dan nu uw praktijkperikel in”. Nu vormt het gehele magazine Medisch Contact een bron van geschiedschrijving indien je er tenminste met die ogen naar wilt kijken (letterlijk van kaft tot kaft inclusief de advertenties). Maar inderdaad laten Praktijkperikelen vaak zien waar de grenzen of uitwassen zitten.  Dat kan zijn in de regelgeving, financiering, organisatie en ga zo maar door. Ook de reacties op deze perikelen dragen tot het inzicht bij. Zelf heb ik in mei 2013 nog gereageerd op het perikel ‘andere regels’ over een gestrande doorverwijzing (evenals collega Dekker uit Urk). Ik ben benieuwd of met de feedback iets is gedaan…

Reactie op ‘andere regels'(Bron Medisch Contact)

Suggestie

De teller blijft staan op 1680 hits (zoekterm praktijkperikel) op de website van Medisch Contact. Daarbij zijn overigens wel meerdere verwijzingen naar een en hetzelfde ‘perikel’. Maar toch… Bovendien zijn er veel perikels in portefeuille die helemaal niet gepubliceerd zijn? Het zou aardig zijn om een medisch historicus (er zijn er teveel werkzoekend) er systematisch naar te laten kijken. Wie zijn inzenders (ook patienten?) en wat is de boodschap achter het betreffende perikel. Kreeg de inzender feedback vanuit zijn eigen beroepsgroep of maatschappelijke organisaties? Heeft het perikel daadwerkelijk tot veranderingen geleid (spiegelinformatie). Menig official zal zich achter de oren moeten hebben gekrabt bij het lezen van een perikel, toch? Valt er meer uit te halen? Daarbij denk ik ook nadrukkelijk aan het verzoek van minister Schippers (VWS) om suggesties aan te dragen die bijdragen aan verbeteringen en bezuinigingen. Of lezers nadrukkelijk moeten worden uitgenodigd om daar melding van te maken. Dat zou verheugend en stimulerend zijn!! Deze suggestie leg ik graag neer bij de Redactie van Medisch Contact.