PPS nieuwe buzzword

Dit is  het nieuwe buzzword.

PPS staat voor Publiek Private samenwerking

Valorisatie is uit.  Althans dat stelt Hoogleraar Taalbeheersing  Ted Sanders (Universiteit Utrecht) op 21 april in zijn toelichting op het NWO-themaprogramma Begrijpelijke Taal.

Ted Sanders

Deze samenwerking (PPS) is een vereiste om met succes te kunnen participeren in de call for proposals.   Alice Dijkstra (Senior beleidsmederwerker bij het NWO, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) maakt het glashelder.

Het gaat om projecten die een werkelijke samenwerking inhouden tussen (universitair) onderzoekers en maatschappelijke partners

Alice Dijkstra