Pop-up en Triggers

Op zoek naar late complicaties ” is de titel van een belangwekkende publicatie in Medisch Contact.

Het gaat daarbij om een actief ” opsporingsbeleid “.

De publicatie beschrijft het gebruik van pop- up en triggers.

Titel en samenvatting

Met name handelt het om de Interventiecardiologie in de Isalaklinieken te Zwolle. In het bewuste artikel staat een fraai werkschema afgebeeld. Als triggers fungeerden onder andere een ontbrekend dossier, laag HB, spoed CABG enz.. In een eerste ronde bleek er sprake van een behoorlijke onderrapportage. Door betere instructie van de arts-assistent (die de ontslagbrief opstelt en de pop-up van de complicatieregistratie onder ogen krijgt) steeg het percentage van 36 naar 79 en tenslotte 89 %. Op deze wijze wordt een efficiënte complicatieregistratie mogelijk, die betrekkelijk weinig tijd vergt. Het gaat wel om retrospectieve data. Complicaties na ontslag vallen hier buiten.

Een voetnoot: de vergelijking van deze werkwijze met het doorspitten van alle dossiers (1180 uur voor 2359 PCI-procedures) gaat mijns inziens niet op. Zoals deze auteur heeft beschreven is het doornemen van digitale ontslagbrieven op trefwoorden ook uiterst effectief.

De aanpak komt zeker in aanmerking voor andere disciplines, zoals endoscopie (MDL) of minimaal invasieve procedures en routine ingrepen.