Plaatsen van Herinnering

…de Fransen gebruiken de fraaie term “lieux de memoire’.

Professor dr. Henk Wesseling introduceerde Franse begrip in Nederland

In een voortreffelijk voordracht in het Provinciehuis te Zwolle op 26 mei 2011 licht hij het ontstaan van dit fenomeen toe. In Frankrijk betekent dat inmiddels dat een restaurant een bijzondere status krijgt (Lieu de memoire) omdat het de ontmoetingsplaats is geweest van belangrijke auteurs.

Prof.Dr.Henk Wesseling in Provinciehuis Overijssel

De bijeenkomst in het provinciehuis -een symposium– staat in het teken van de publicatie van een fraai boekwerk “Overijssel.Plaatsen van Herinnering“. Het eerste exemplaar wordt door Eindredacteur Dr. Wim Coster overhandigt aan de Commissaris van de Koningin in Overijssel drs. Ank Bijleveld-Schouten. Zij stelt dat het ware bezit van een mens bestaat uit herinneringen. Deze uitgave kan de betrokkenheid van de burger bij de provincie vergroten! Het begrip ‘Remembrances’ zou je kunnen vertalen in ‘deelgenoot worden van’. ‘Na het lezen van dit boek kijk je wellicht voortaan anders naar een gebouw’ aldus Ank Bijleveld. Overijssel heeft de primeur als provincie.

12 november 2008 opening werkkamer Prof.dr.Kolff als Museumkamer

Een uitstekend vaderlands en Overijssels voorbeeld (en uiteraard opgenomen in in dit boek!)  is de voormalige Engelenberg Stichting in Kampen.

Hier ontwikkelde Prof.Dr.Kolff  zijn kunstnier

De foto toont de opening van de “Dr.Kolff Kamer” in 2008, een initiatief dat een lange aanloop en voorgeschiedenis kent.

Misschien is er ook een markt voor een uitgave ‘Medische Plaatsen van Herinnering’?