Pijnlijk: 5% onhaalbaar

Indicator

Medisch Contact

Pijnmeting blijft aanvechtbaar

Pijn is een lastig fenomeen. Dat blijkt bijvoorbeeld tijdens de opdracht bij Revalidatie ‘Graag belasten tot de pijngrens’. Wat dat betekent bij fractuurgenezing is helemaal niet duidelijk. Maar wellicht op individueel niveau wel bepalend voor het eindresultaat? Een terrein voor wetenschappelijk onderzoek. Ook kennen we de discussie bij de introductie van pijnbestrijding rond de bevalling. Toch geldt ‘adequate pijnbestrijding na een ingreep’ als een geaccepteerde kwaliteitsindicator van de Inspectie (IGZ). Een pijnscore wordt daarbij gehanteerd.

Indicatoren MC 10 jaar geleden

HagaZiekenhuis

In Medisch Contact van 13 juli 2012 betogen behandelaars uit het HagaZiekenhuis dat deze indicator (pijn na operatie) onvoldoende onderscheidend en robuust is. De argumentatie die daarbij wordt gegeven snijdt hout. De score van minder dan 7 bij minder dan 5% van de geopereerde patienten die als norm wordt aangehouden is volgens de auteurs volstrekt niet realistisch. Dat lot deelt de pijnscore overigens met meer indicatoren. Maar wat moeten we hiermee? Daartoe worden suggesties gedaan die deels op het terrein van procesbeschrijving liggen (is er een Acute Pijnservice, Pijnprotocol). Maar ook de (belangrijkste) vraag of -en hoe snel- er wordt gehandeld en met welk effect…Daarom gaat het toch eigenlijk ook?