Persuasive Technology

Na een jaar m.i. nog steeds zeer actueel en innovatief.

—————————————————————————————-
25 september 2010

Verleiden

Technologie

De sleutel?

Persuasive Technology is volgens de auteur de sleutel tot sukses voor grootschalige eHealth. Titel “Verleidende robots en waarschuwende lampen”.Publicatie van de hand van Jaap Ham, universitair docent Human-Technology Interaction aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het artikel is te lezen in het Vakmagazine voor domotica en slim wonen (Smart Homes), nummer 4/2010, pagina 54-55.  Jaap Ham heb ik ontmoet bij gelegenheid van een congres.

Jaap Ham en Cees Midden (Measuring Behavior 2010)

Successen

In het artikel gaat Jaap Ham in op de successen die bereikt worden bij de beïnvloeding van het energiegebruik in de huiselijke omgeving. Een lamp naast het bureau wordt groener naarmate we minder energie verbruiken en andersom roder. Deze feedback blijkt effectief. Iets dergelijks is waargenomen bij het gebruik van sociale robots (iCat) en virtuele agents. Deze aanpak lijkt ook relevant op het terrein van gezondheidsgedrag, eetgedrag en mogelijk zelfs discriminatie gedrag.Hier ligt nog een groot terrein braak.

Translationele wetenschap

Mijn stelling is dat door integratie van deze kennis over Persuasive Technology op het terrein van eHealth een doorbraak kan worden bewerkstelligd. Vermoedelijk vormt dit de overbrugging die node wordt gemist tot nu toe. De techniek is voorhanden. Onderzoeksresultaten op andere terreinen (energiebeheer) kunnen worden toegepast in de geneeskunde (translationele wetenschap).