PayPal en WikiLeaks

Blokkade

Beste Jan Taco te Gussinklo,

Bedankt dat u contact heeft opgenomen met PayPal

..in verband met de recente berichtgeving rondom WikiLeaks.
Na het lezen van uw e-mail kunnen wij u aangeven dat wij geen informatie kunnen verstrekken over PayPal-rekeningen van een andere gebruiker.

PayPal-rekening van WikiLeaks permanent geblokkeerd

daar deze in strijd is met het Beleid betreffende redelijk gebruik van PayPal. Het Beleid inzake redelijk gebruik van PayPal geeft aan dat de PayPal-service niet gebruikt mag worden voor activiteiten waarmee anderen worden gestimuleerd, worden aangezet, in staat worden gesteld of de opdracht krijgen om zich met een verboden activiteit bezig te houden. De rekeninghouder is op de hoogte gebracht van deze beslissing.

Logo

Info

Voor meer informatie over Wikileaks en/of uw donatie, adviseren wij u rechtstreeks contact op te nemen met de ontvanger van het geld. Voor een eventuele terugbetaling dient u ook contact met hen op te nemen.
Met vriendelijke groet,
Erwin

PayPal

Copyright © 1999-2010 PayPal. Alle rechten voorbehouden. PayPal (Europe)
S.à r.l. & Cie, S.C.A. (Société en Commandite par Actions).
Gevestigd te Luxemburg, 22-24 Boulevard Royal, 5ème étage, L-2449
RCS Luxembourg B 118 349.