Par DON?

NMA

Waakhond los van ketting

‘De huisartsen’ beboet

Gisteren verschijnt Henk Don met uitgestreken gezicht op televisie. Waarom ‘de huisartsen’ beboet zijn. Dit is nu eenmaal de marktwerking. Trek maar de vergelijking met de vestiging van een schoenenwinkel. De NPCF maakt bij monde van Wilna Wind gelukkig bezwaar. De vernieuwing zou immers worden belemmerd, aldus Don.

Zorgketens

Vreemd is en blijft het wel dat dit zo gaat in NMA-land. Iedere professional zal beamen dat de zorg anno 2012 niet meer iets is van individuele hulpverleners, maar van ketens of netwerken. Daarbij is de persoonlijkheid en attitude van de professional  belangrijk, maar ook eventuele extra deskundigheden. De ontwikkelingen in de 2e lijn zijn thans gericht op regulering (misschien zelfs teveel) waarbij woorden als concentratie en deconcentratie te pas en te onpas worden genoemd. Zorgverzekeraars , IGZ en Beroepsverenigingen bemoeien zich er mee. Ongetwijfeld heeft dat invloed op het vestigingsbeleid van specialisten. Als een ziekenhuis bepaalde ingrepen consequent doorverwijst, zal dat betekenen dat er geen emplooi meer is voor een chirurg met een dergelijke expertise. Is de 1e lijn zo anders?

Verschraling

Zeker zal incidenteel het vestigingsbeleid als handhaving van de status quo worden gebruikt. Dat is dan niet juist. Dat het een belemmering voor vernieuwing geldt alleen in deze specifieke situatie. We moeten eerder vrezen voor het falen van spreiding van de eerste lijnszorg. Dat is geen vernieuwing, maar vernieling.

Ik nodig de zorgverzekeraars uit om commentaar te leveren