Wat heet.. overgewicht?

Dertig jaar geleden

Overgewicht nauwelijks een thema

Anecdote

Bert Johan (Hans) Davidson (Zwolle, 1946) promoveert op 22 maart 1983 aan de Rijksuniversiteit Utrecht op research naar de algemene effecten van hormonen en hun receptoren in de postmenopauze (na de ‘overgang’). Aan dit onderzoek danken we de wetenschap dat oudere vrouwen met overgewicht meer kans lopen op baarmoederkanker (endometriumcarcinoom)….en magere vrouwen meer risico hebben op osteporose (dunne, breekbare botten). Promotores zijn de professoren Haspels en Thijssen.  Het proefschrift is geheel in het Engels (destijds toch niet zo gebruikelijk) hetgeen te maken heeft met het feit dat de promovendus zijn onderzoek uitvoert in een drietal Amerikaanse instituten (waaronder de Mayo Clinic) in combinatie met een training tot gynaecoloog/fertiliteitsarts. En dat over een periode van zes jaar.

Omslag Dissertatie

Obesitas

De inmiddels bekende illustrator/cartoonist Teun van der Veen, een vriend van de familie uit Zwolle wordt gevraagd een omslag te ontwerpen voor de dissertatie. Opzet: tegen de achtergrond van een steroidhormoon dient een tweetal oudere dames te worden weergegeven die de problematiek beeldend weergeven. Rechts een magere vrouw die duidelijk gekrompen is, een kromme rug heeft en een stok nodig heeft. Overduidelijk een voorbeeld van osteoporose (botontkalking) door hormonale invloeden, aanleg en eet- en activiteitsgewoonten.

Maar nu komt het

Links moet een te zware (adipeuze) vrouw getekend worden. Dat blijkt voor Teun van der Veen geen sinecure. Hij baseert zich op het straatbeeld in het Nederland van de tachtiger jaren. De opdrachtgever heeft echter een heel ander beeld voor ogen. In Amerika is obesitas (overgewicht) dan al onderdeel van de maatschappij. Hans Davidson keurt tot driemaal toe de opdracht af…En de lezer zal het met mij eens zijn dat de dame links op de afbeelding naar onze huidige maatstaven alleen maar een beetje stevig gebouwd is. Maar dat is het wel zo’n beetje. Maar we zijn wel 30 jaar verder. Zoals Heinrich Heine al vele jaren geleden schreef: ‘Als de wereld vergaat, dan ga ik naar Holland. Daar gebeurt alles vijftig jaar later.’