Skip to content

[google-translator]
Van jongs af aan heb ik een brede interesse gehad en dat wordt weerspiegeld in talloze hobby’s. Binnen de zorgsector gaat mijn aandacht uit naar de zorgketen, het zorgpad. Maar dan ook werkelijke aspecten! Hoe is de rol van de verschillende actoren, maar ook de financiering, de output (en hoe deze te meten), benchmarking en de kans voor…..innovaties zoals de blockchain. Dat kunnen structuur-, proces of productinnovaties zijn.  Destijds:diabetes bij kinderenStructuurverandering:  de zorg voor kinderen met diabetes concentreren in een centrum. Procesverandering:   De rol van de diabetesverpleegkundige wordt belangrijker in het zorgpad. Productinnovaties: De patiënt krijgt een insulinepomp en kan via Internet contact houden. Inmiddels betrokken bij een Nederlands initiatief rond de implanteerbare Insulinepomp (Dialin). Eerder was ik betrokken bij de ontwikkeling van Nanotechnologie toegepast voor een Lithiummeter (Lithium is een medicament voor de behandeling van manisch-depressieve stoornissen) die de inrichting van de GGZ zorg kan veranderen. Na de teloorgang van Medimate heeft CE-Mate dit opgepakt  Daarnaast diverse vormen van Telezorg/eHealth. Inmiddels nauw betrokken bij ProLira dat zich inzet voor een verbetering van de diagnostiek en behandeling van delier. Een allesbehalve volledige opsomming. Zie vooral mijn LinkedIn account (zoek onder Jan Taco).