Operatie gelukt, Patient…

Ja, wat moeten we nu invullen op de stippellijn?

Een aantal alarmerende berichten wil ik aankaarten. Akkoord, de aandacht voor de patient die een operatie ondergaat in de 21e eeuw is groot.
Ik kan dat weten omdat ik betrokken ben bij het maken van samenvattingen van huidige Richtlijnen.
Het gaat daarbij om check en dubbelcheck. Time-out procedures om nog eens alle handelingen na te lopen. Datzelfde geldt ook voor de anesthesiologische voorbereidingen en de zorg op de Intensive Care (IC). We herinneren ons mogelijk nog de aandacht van de Inspectie (IGZ) die leidde tot veel ophef.  Zie bovendien de bassissets Kwaliteitsindicatoren.

Maar hoe gaat het verderop in de behandeling?

Vanuit de patient en de zorgketen geredeneerd gaat het daar vaak minder goed is mijn indruk. De narigheid (oversterfte) rond obesitaschirurgie die onlangs leidde tot schorsing van een operateur berust vast op meer dan alleen falen van een enkeling. Dat kan niet anders.

Website IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg)

De patient die herstellende is van een grote ingreep komt van de IC na 2, 3 dagen alleen op een kamertje of een drukke zaal. We mogen hopen dat de medische en verpleegkundige overdracht adequaat is, maar dat is de vraag. Van een situatie van Intensieve bewaking nu nog maar ineens af en toe iemand die om de hoek komt kijken. Of er volgt een terugplaatsing naar het oorspronkelijk verwijzende ziekenhuis (met weer een overdracht). Menig patient komt uiteindelijk weer terug op een IC of overlijdt. Zeg maar door late (of te laat herkende) complicaties.

Ik heb dat ook met eigen ogen kunnen constateren

Zie je dat terug in de cijfers? Dat is maar zeer de vraag! Op patientenniveau is de score voor de operatie uitstekend, de IC haalt ook keurige Indicatoren. Kortom: Als de patient moet worden geheropereerd of op “zaal” , thuis of elders komt te overlijden zie je dat nog wel in de statistieken? Mogelijk niet in onderlinge samenhang! De relatie met kwaliteit door de hele zorgketen nog duidelijk? Nog meer controles nodig? Nee, maar meer verstand van zorg bij zorgverzekeraars en toezichthouders kan wel helpen. Lees eens mee (even geduld):