Open Data Movement

#Datavis2012

Datavisualisaties booming

Overheden werken mee

Zoals toegezegd, nadere informatie over datavisualisaties (naar aanleiding van #datavis2012). Datavisualisaties hebben de wind mee hebben. Dat behoeft nauwelijks betoog. Sla de krant maar open. Infographics, lijngrafieken enz. Het succesvolle televisieprogramma “Nederland van boven” maakt ook royaal gebruik van datavisualisatie uit overheidsbronnen. Kent u ook Overheid.nl ?

Vanwaar grote interesse?

In zijn openingstoespraak geeft Bas Broekhuizen (notabene historicus) een aantal argumenten voor het huidige succes van datavis. Dat is ook meteen de aanleiding tot het seminar.
1) Er zijn steeds meer grote datasets beschikbaar.
2) Minder abstract dan  ruwe data. Infographics spreken aan en laten trends zien.
3) Handig in te zetten bij voorlichting en PR (Zelfs Prinsjesdag)
4) Het is trendy en blijkt bij reclame toegepast te worden
5) De iPad maakt visualisatie van data mogelijk. Denk aan persoonlijke stappenteller en hartslagmeter
6) Entertainment (‘Nederland van boven’)
7) Cultuur (Beethovens 9e symfonie gevisualiseerd)

Onscherp

Na afloop van het seminar hebben de ruim honderd deelnemers het scherp in beeld. Wat is datavisualisatie? Scherper dan op de onderstaande foto, gemaakt bij de balie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waar we te gast zijn…..