Opdienen van eHealth

eHealth

Een keerzijde

Recht boven techniek

Prof. mr. dr. Martin Buijsen, hoogleraar recht & gezondheidszorg, Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg en Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam,schrijft deze week in het magazine Medisch Contact  over eHealth. Buijsen richt zich op de regelgeving met betrekking tot patiëntenrechten. Daarover is hij glashelder: ‘ Het wordt wel eens vergeten, maar patiëntenrechten zijn mensenrechten’.

Samenvattend

* eHealth is moeilijk te verenigen met het recht van patiënten op niet-weten, vernietiging van het dossier en therapeutische exceptie.
* Ook gelijke toegang en ruimtelijke privacy zijn lastig te verwezenlijken
* Ontwerpers van zorgportalen moeten hier iets op vinden
* De techniek moet zich voegen naar het recht en niet andersom

Discussie

Hoe wordt eHealth opgediend? Het laatste woord zal hierover niet gezegd zijn. Een taai onderwerp. Immers er zijn nu al situaties waarbij er sowieso achterstand is tussen mensen onderling (denk eens aan laaggeletterdheid). Paradoxaal is dat in de virtuele wereld mensen allerlei informatie delen en anderzijds dus recht zouden moeten hebben op uitzonderingsposities. De variatiebreedte wordt wel heel groot. Bovendien kan iemand in zijn of haar medische ‘loopbaan’ een switch maken in gedrag. Spijtoptanten..Jongeren worden ook ouderen!  Wetgeving zal daarmee rekening moeten gaan houden. Discussie geopend.