Op rechte (zorg)pad

Zorgpaden

Leiden tot snellere diagnose

Minder ligdagen en betere zorg

Zorgpaden, door ziekenhuizen ontwikkelde behandeltrajecten, leiden tot snellere diagnosen, minder ligdagen, minder kosten, en een grotere patiënttevredenheid. Dat blijkt uit Het Zorgpadenboek van Nicolette Huiskes, arts Beleid en advies en prof. dr. Guus Schrijvers, hoogleraar Public Health aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht, dat 28 januari verschijnt op Het Zorgpadencongres in Utrecht.

Zestien ziekenhuizen

In het boek geven zestien ziekenhuizen een kijkje in de keuken en beschrijven hoe zij diagnostiek, behandeling en voorlichting voor de patiënten geregeld hebben. Zij doen dit voor heel verschillende aandoeningen, waaronder een gebroken heup, darmkanker, borstkanker, spataderen, staar, COPD, artrose, zwangerschap en TIA’s.

Meer voorbeelden

Zo wordt in het zorgpad ‘Pijn op de borst’ in Alkmaar een patiënt niet meer als hartpatiënt behandeld maar als tijdelijke gast. Alle diagnostiek wordt meteen verricht op de spoedafdeling. Als na enkele uren blijkt dat er geen hartinfarct heeft plaatsgevonden, kan de patiënt weer snel naar huis, en hoeft deze niet meer terug te komen naar de polikliniek voor verder onderzoek. Patiënten met een heupfractuur worden in Ziekenhuis Rijnstate Arnhem zorgvuldig gescreend op risico’s zoals vallen, ondervoeding en verwardheid. Zo worden complicaties voorkomen. Ook wordt de communicatie met de familie vooraf gepland en zijn er afspraken met instellingen voor nazorg. Dat heeft de ligduur met 3,5 dag bekort. In het St. Elisabethziekenhuis in Tilburg krijgen alle patiënten druppelverdoving voor een staaroperatie. Dat is vriendelijker voor de patiënt en goedkoper. De oogartsen beheren de staarunit zelf. Bij meer patiëntenaanbod, opereren ze meer. Wachtlijsten passen niet in deze aanpak.
In Breda worden door een intensief trainingsprogramma veel bypass- en dotteroperaties in de benen voorkomen.

Hoewel nieuw zijn in ziekenhuiszorg….

…worden de principes al tientallen jaren toegepast in de industrie. Zorgpaden stoelen op principes als Toyotisering (lean production), six sigma en theory of constraints. In Het Zorgpadenboek beschrijft Prof Guus Schrijvers, hoogleraar Public Health aan de Universiteit van Utrecht, de parallellie tussen productieprocessen, klantbenaderingen en gestroomlijnde zorg in ziekenhuizen.

Nicolette Huiskes

Auteur Nicolette Huiskes ziet in haar werk als medisch adviseur voor zorgverzekeraar CZ vaak goede voorbeelden van ziekenhuiszorg. Zij ziet echter ook verschillen tussen ziekenhuizen. “Ziekenhuizen zouden wat vaker bij elkaar in de keuken moeten kijken. Het duurt nu jaren voordat goede voorbeelden worden gekopieerd. We kunnen nu laten zien wat er allemaal mogelijk is.”