Kreuzwendedich von dem Borne. Oorlogstijd

Historici zijn het er wel over eens

De Hoogleraar met deze Duits aandoende naam

Fervent nazi-aanhanger

Hij had al een bijzondere start als opvolger van de Hoogleraar Prof.Dr.L.Polak Daniels. Inderdaad een Jood, die de de Duitse bezetting niet afwachtte en op 14 mei 1940 tragisch is overleden. De  Afdeling van “de Interne Cliniek van het Academisch Ziekenhuis te Groningen” bleef verweesd achter. Internist Kreuzwendedich von dem Borne werd pas na een jaar benoemd als Hoogleraar: mei 1941.

Gedenkboek (collectie J.T.A. te Gussinklo)

Willem Kolff

De verhoudingen zijn door ingrepen van de bezetter zodanig verslechterd dat er een uittocht plaats vindt van assistenten. Bijvoorbeeld Kolff (uitvinder kunstnier) vertrekt naar Kampen.  Zelfs vinden arrestaties plaats omdat studenten en de studentenarts demonstratief weigeren de inaugurale rede van de nazi-internist in oktober 1941 bij te wonen. De krapte leidt tot logistieke problemen en onderbezetting. Achter deze annonce van het NTvG (Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde) van juli 1942 gaat dan ook een grote misere schuil:

NTvG

NTvG

Overlijden

De moeilijkheden zijn eigenlijk niet overwonnen, ook niet nadat  de Hoogleraar op jeugdige leeftijd in december 1943 overlijdt. Het NTvG vermeldt dat kale  feit met enkele woorden, maar er volgt geen In Memoriam.