Oogziekenhuis in de achteruitkijkspiegel

Oogziekenhuis Rotterdam (OZR) innovatief

De oogspiegel voorbij

Voor de medische student van de jaren zestig/zeventig is een “keuzepracticum” een van de mogelijkheden op de kersverse Medische Faculteit Rotterdam (MFR) die in 1966 van start is gegaan.  Na het kandidaatsexamen kan de student een half jaar naar keuze in een Instituut deelnemen aan onderzoek. Tot mijn plezier kom ik terecht in het Oogziekenhuis aan de Schiedamse Vest in Rotterdam. En wel in de kelder.

Oogziekenhuis Rotterdam (Secretaresses Electrofysiogie)     .

Daar is dan de Elektrofysiologische afdeling gevestigd, waar heel spannende dingen gebeuren.

 Onderzoeksopstelling Electrofysiologie Oogziekenhuis Rotterdam    .

Contactlens

In de kelder gebeurt het! Een Japanse onderzoeker experimenteert met ultrageluid (Echo)om de dimensies van de binnenzijde van het oog te onderzoeken.Hij gebruikt glazen potten met vloeistof. Maar centraal staat toch onderzoek van elektrische stroompjes in het netvlies. Dat geschiedt door de patient of de proefpersoon te voorzien van een speciale contactlens uitgerust met een elektrode . Het is research maar ook onderzoek ten behoeve van de kliniek.

 Electrofysiologie Oogziekenhuis Rotterdam

Flitslicht

Indien lichtflitsen worden toegediend  ontstaan er zwakke stroompjes in het netvlies. Die stroompjes worden versterkt en uitgeschreven (via een computer: CAT) op een Encefalograaf (een apparaat waarmee meestal hersenonderzoek zoals een EEG plaats vindt).

Encefalograaf

Hoogleraar proefpersoon

De professor zelf (Henkes) is geregeld proefpersoon. Dat maakt op mij veel indruk. Voor het zien in donker en het onderscheiden van kleuren, beschikken we in het netvlies over staafjes en kegeltjes. Door de onderzoeksomgeving aan te passen (een proefpersoon een tijdje in het donker laten liggen en een pupilverwijder in het oog te druppelen) worden vooral de staafjes geactiveerd. Die zijn van belang bij het zien in het donker.  Door een lichtflits kunnen we de rusttoestand vastleggen en analyseren.

 Golfvorm van Electroretinogram (ERG) bij volledige belichting

Diagnostiek

Bij aandoeningen waarbij de staafjes verdwijnen, blijkt de golf aanmerkelijk zwakker of zelfs afwezig.  Daarnaast kan de vitaliteit van het netvlies worden nagegaan bij patiënten, waarbij dit niet eenvoudig te beoordelen is met een oogspiegel vanwege voortgeschreden cataract (vertroebeling/staar van de lens). Daarbij moet bedacht worden dat vroeger vaak heel lang werd gewacht tot men overging tot een staaroperatie (staar diende te ‘rijpen”). De patient was soms stekeblind aan een of beide ogen.

Prof.dr. H.J.J. Henkes