Oog om Oog

21 blinde ogen

Vuurwerk

Stijging percentage aantal ogen met blijvend letsel

23 januari 2012 – Tijdens de afgelopen jaarwisseling zijn helaas weer 21 ogen blind geworden. Hiervan zijn inmiddels 9 ogen verwijderd. Deze jaarwisseling is voor de vierde keer het totale aantal door vuurwerk veroorzaakte oogletsels geregistreerd door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), het gezelschap waarbij alle oogartsen in Nederland aangesloten zijn. Tjeerd de Faber, oogarts in Het Oogziekenhuis en woordvoerder inzake vuurwerk van het NOG: “Alhoewel we een dalende lijn in het totale aantal oogletsels kunnen zien, is de ernst van het letsel gestegen waaronder het totale aantal blinde ogen. Meer en meer mensen dragen een vuurwerkbril tijdens het afsteken van of kijken naar vuurwerk, maar helaas doet nog steeds niet iedereen dit. Door het dragen van een dergelijke bril had dit jaar een groot aantal slachtoffers voorkomen kunnen worden”.

Stijging

Stijging percentage totale aantal ogen met blijvend letsel
In totaal zijn dit jaar 207 patiënten (246 ogen) behandeld. Dat betekent dat er in totaal minder oogletsels door vuurwerk dan vorig jaar (251 patiënten, 307 ogen) veroorzaakt zijn. 95 van deze ogen (39%) is ernstig beschadigd en heeft blijvend letsel opgelopen. Vorig jaar was dit nog 38%. Bij 47 ogen is sprake van visusverlies: dit varieert van permanent verminderd gezichtsvermogen tot een volledig blind oog. 21 ogen zijn volledig blind geworden waarvan 9 zelfs verwijderd moesten worden.
Meer dan de helft van de slachtoffers (105) is omstander, terwijl 102 getroffen is door zelf afgestoken vuurwerk. Positief nieuws is het feit dat er relatief minder kinderen onder de 18 jaar oogletsel hebben opgelopen in vergelijking met andere jaren, desondanks blijft deze leeftijdscategorie de grootste risicogroep.
Knalvuurwerk veroorzaakt nog steeds de meeste oogletsels
In 32% (66) van de gevallen was knalvuurwerk de veroorzaker van oogletsel. 41 letsels (20%) werden veroorzaakt door vuurpijlen en 51 (24%) door siervuurwerk. Bij 49 (24%) gevallen was het soort vuurwerk onbekend. Slechts een minderheid van de slachtoffers kon illegaal vuurwerk als oorzaak van hun oogletsel beamen.

Nederlandse oogartsen zijn consumentenvuurwerk beu

Naar aanleiding van de uitkomst van de eerste landelijke registratie van oogletsels (jaarwisseling 2008/2009) hebben de oogartsen in maart 2009 de motie aangenomen dat zij tegen het afsteken van vuurwerk door consumenten zijn. Als alternatief geven zij de voorkeur aan openbaar vuurwerk afgestoken door vuurwerk-professionals. Ondanks alle voorlichting en veiligheidsmaatregelen vanuit de overheid en andere instellingen blijkt ook uit de registratie van deze jaarwisseling dat consumentenvuurwerk niet verantwoord is en het “gedogen” van consumentenvuurwerk, maatschappelijke en politieke heroverweging verdient. “Zoals ik ieder jaar weer zeg: de situatie in Nederland is zo absurd dat het aantal oogletsels door vuurwerk tijdens twee jaarwisselingen gelijk staat aan het totale aantal beschadigde ogen bij alle soldaten uit de Verenigde Staten die drie en half jaar in Irak hebben gevochten. Een groot aantal slachtoffers had voorkomen kunnen worden als zij een vuurwerkbril had gedragen. Waarom is het in Nederland nog steeds geoorloofd om zelf vuurwerk af te steken?”, vraagt Tjeerd de Faber zich af.

* Cijfers tot 20 januari 2012. De definitieve cijfers van de 4e landelijke registratie worden door het NOG tijdens het NOG-congres op 28 maart bekend gemaakt.