Onvrij Domein

Twee anecdotes

Een grote organisatie in de zorgsector wil een andere moderne naam. Er komt een concreet voorstel, waarover de medewerkers hun mening kunnen geven. Er is brede steun. Ineens blijkt de domeinnaam niet meer beschikbaar. Een totaal andere naam komt nu uit de hoge hoed.
Een Stichting heeft een heel lange naam. Die naam is voor Internet niet handig en gevoelig voor typefouten. Een afkorting (die al in het spraakgebruik en logo wordt gehanteerd) heeft de voorkeur. Die domeinnaam is in andere handen en leidt een slapend bestaan. De buidel moet getrokken worden om het domein over te nemen.

Onderstaand artikel in de Volkskrant (Jaap Meijers) stelt dat creativiteit en innovatie worden geremd

Bron: Volkskrant

Hoe het werkt? Zie de gangbare resultaten voor het woord ‘innovatie’ als domeinnaam. Dat voer ik in op de website van mijn eigen provider YourHosting.

YourHosting website

Sedo doet volgens mijn informatie goede zaken in Duitsland…

maar ook Nederland maakt een inhaalslag!