One Night Only

Obesitas

Nachtrust

Rol slaapdeprivatie

Inmiddels is er het afgelopen jaar steeds meer bekend geworden over een relatie tussen slaapdeprivatie en overgewicht. Zie reactie onderzoeker onderaan dit bericht.

—————————————————————————————————————————
Bericht 28 april 2010

Nachtrust gehalveerd? Volgende dag nadelige invloed!

Onderzoekers van het LUMC (Esther Donga e.a.) hebben bij negen vrijwilligers onderzocht of er effect aantoonbaar is van slaapdeprivatie gedurende een (1) nacht. In dit geval het halveren van de nachtrust tot 4 uur.Zelfs die ene nacht heeft al effect op de glucosestofwisseling als je dit uittest. Weliswaar zijn de basale waarden niet verhoogd van glucose of vetzuren, maar  onder de stress van toegediende insuline (zgn. hyperinsulinemic clamp study) bleek er meer glucose te worden aangemaakt, maar minder te kunnen worden geütiliseerd.Dat noemen we met een mooi woord ‘insulineresistentie’.  Dat wordt verondersteld aan de basis te staan van het metabool syndroom.  Een cascade van narigheden!

Roltrap CS Utrecht

Glucosetolerantie

Het is al wel bekend dat er epidemiologisch een verband is tussen slaapdeprivatie en een verminderde glucosetolerantie.Dit onderzoek laat zien dat de effecten als bijzonder snel meetbaar zijn en wel na een (1) nacht! De consequenties kunnen groot zijn van deze bevinding.De auteurs stellen vast dat in de westerse maatschappij de nachtrust korter is geworden en insuline resistentie (en diabetes!) een groei laat zien.

Causaal verband??

Wat is het individueel effect?Ik heb al eens een artikel geschreven onder de titel “De sterrenhemel als remedie tegen obesitas”: lees hier (pagina 19 en 20). Ook ander media berichten hier over (lees hier).