Lobbycircuit Zorgsector

Lobby

Miljard Euro

Geen verrassing?

Voor een ieder die bekend is met het bestuurlijk kader van de zorgsector zal de kop in de Volkskrant van 20 oktober 2010 geen verrassing zijn. Geschat wordt dat het lobby circuit mogelijk tot 400 clubs omvat, zesduizend mensen werk geeft en voor 1 miljard verspijkert. Hieronder een samenvatting vanaf de website van de Volkskrant.In een organogram staan organisaties als NVZ, GGZ, ZN,NPCF centraal, hetgeen wijst op grote invloed. Uiteraard is interessant om te weten wat precies is gevraagd in de enquête.

Persoonlijk titel

Aanvulling 21 oktober 2010 (Bron MC): Zorgverzekeraars Nederland meldt dat Tony Lamping het onderzoek op persoonlijke titel heeft uitgevoerd. Hij heeft aangegeven dat hij geen antwoord geeft op inhoudelijke vragen tot publicatie van zijn onderzoek in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift later dit jaar.
Mijn stelling is dat het lobby circuit in belangrijke mate te danken (of te wijten) is aan de introductie van de marktwerking en DBC.

Jaarbeurs-Utrecht

Vaderlandse hobby voedt Lobby

Immers de talloze onvolkomenheden op dit terrein hebben lobbyen van levensbelang gemaakt. U hoeft maar te denken aan de actuele conflicten over het al dan niet contracteren in van borstkanker zorg door zorgverzekeraar CZ. De rol van de NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) is daarin zeer prominent. Het lobby circuit zal aan belang inboeten als Marktwerking en (de vaderlandse hobby) DBC worden opgeschud.