Ondanks 22 Inspecties

Betekent deze krantenkop dat het eigenlijk 44 inspecties hadden moeten zijn op het bouwwerk dat onverwachts is ingestort?

Want dat is de afgelopen jaren steeds meer een reflex geworden in ons land: Iets misgegaan? De regelgeving wordt verzwaard!

Stentor 22 oktober 2010

Een ondernemer uit de zorgsector vertrouwde mij het volgende toe. Wel 20-30 dagen per jaar heeft hij controleurs van diverse pluimage in de instelling rondlopen. Medewerkers moeten daartoe worden vrijgemaakt.

Het volgende scenario wordt geschetst. Eerst komt er het zeer arbeidsintensieve en kostbare HKZ traject met auditors. Een paar weken later komt doodleuk de Arbeidsinspectie. Vervolgens enkele weken later de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Dan wil zes weken later de Brandweer alles nog eens zien. De Zorgverzekeraar meldt zich voor materiële controle. Dan staat de Inspectie Volksgezondheid (IGZ) op de stoep.

Tekstfragment over rol IGZ en Zorgverzekeraar

Al deze organisaties vechten voor budget en bestaansrecht en zorgen wel dat er iets aan het licht komt dat leidt tot een rapportage en een verbetertraject. Ziet de belastingbetaler nog eens in hoe nuttig deze werkbezoeken zijn geweest!

Verzuchting:wordt het niet tijd om dit soort activiteiten te bundelen?

Een HKZ project zou op zich toch eigenlijk afdoende moeten kunnen zijn?