Oliver Sacks nieuwe boek onderweg

 

Dr. Sacks heeft juist het manuscript voor zijn nieuwe boek, The Mind’s Eye, afgeleverd bij de uitgevers. In de Verenigde Staten zal het boek op 26 oktober 2010 worden gepubliceerd. De verwachting is dat in Nederland het boek eind 2010 zal uitkomen (Meulenhoff).

The Mind’s Eye (Nederlandse titel nog niet bekend) vertelt de verhalen van mensen bij wie het vermogen om visueel de wereld aan te kunnen en te communiceren met anderen is verstoord.

Zo is er het voorbeeld van Lilian, een beroepspianiste, die haar vermogen om muziek te lezen verliest en tenslotte zelfs de mogelijkheid om alledaagse dingen te herkennen.

Sue , een neurobiologie, die nooit een diepte (3D) heeft gezien tot zij plotseling rond haar 50e jaar het vermogen tot stereoscopisch kijken krijgt. Dan is er Pat , die hoewel zij afatisch is en geen zin kan uitspreken, zich alsnog hervindt als roddelaarster en druktemaker. Howard, een productieve auteur, die moet proberen om zijn leven als schrijver te hervatten, ook nadat een beroerte zijn vermogen om te lezen vernietigt.

Er zijn verbazend veel mensen die als het ware blind zijn voor gezichten. Sommige herkennen zelfs hun eigen echtgenoot of kinderen niet. En tenslotte is er dr. Sacks zelf, die kan vertellen over zijn eigen belevenis met kanker van het oog en het bizarre en ontregelende effect van het verliezen van het gezichtsvermogen aan één kant. Tot slot bekijkt dr. Sacks hoe blinde mensen verbijsterend aantal tactieken hebben om als het ware met andere zintuigen de wereld om hen heen te ” zien “.

http://www.oliversacks.com/blog/