Maagband en Sonja Bakker exit

Datavisualisaties

Herinnert u zich deze nog?

In 2005 werd Nederlanders met ziekelijk overgewicht(morbide obesitas) aangeraden om naar België uit te wijken voor de plaatsing van een maagband.

Voorkeuren veranderen

Insights

Inmiddels is de aandacht enigszins verschoven naar de gastric bypass (operatie) die geregeld in Nederlandse ziekenhuizen plaatsvindt.Dieetadviezen blijven onverminderd populair.Sonja Bakker heeft afgedaan en dokter Frank is in opkomst. Dit is het beeld van de auteur (als medisch professional) over dit onderwerp.Door middel van Google Insights zijn dergelijke trends goed te volgen. Het betreft de periode 2004-2010 (horizontale as). Dat blijkt wel uit de onderstaande grafieken. Opgemerkt moet worden dat de keuze van de trefwoorden kritisch kan zijn. Intypen van dr.Frank of (voluit) dokter Frank maakt wel uit, maar de trend blijft dezelfde. Voortdurend moet bedacht worden dat het niet gaat om absolute getallen maar om verhoudingen (zie voetnoot). Het is ook steeds een zoekactie van individuele mensen die wordt weergegeven. Er kan altijd een verzadigingspunt optreden, terwijl de interesse er nog steeds is. Overigens lijkt wat minder aannemelijk als verklaring voor het feit dat aan “Sonja Bakker” steeds minder wordt opgezocht via de zoekmachine Google.
Dergelijke trends kunnen van groot belang zijn voor zorgverzekeraars, beleidsmakers, Inspecties, patientorganisaties om maar eens een paar stakeholder te noemen. Zij hebben te maken met de aanpak van overgewicht/obesitas. Datamining voor de gezondheidszorg via deze tool is naar mijn smaak onmisbaar.

Maagband

Bypass

Dokter Frank

Sonja Bakker

Betekenis getallen grafiek?

De getallen in de grafiek geven aan hoe veel zoekopdrachten zijn uitgevoerd voor een bepaalde term, in verhouding tot het totale aantal zoekopdrachten op Google over een bepaalde periode. De getallen geven niet het absolute zoekvolume weer, want de gegevens worden genormaliseerd en weergegeven op een schaal van 0 tot 100. Elk punt in de grafiek is gedeeld door het hoogste punt, ofwel 100. Wanneer we over onvoldoende gegevens beschikken, wordt 0 weergegeven. De getallen naast de zoektermen boven de grafiek zijn overzichten, ofwel totalen. Lees meer over hoe we de gegevens op een schaal weergeven en normaliseren.

Filter

Wanneer u het filter Categorie toepast, wordt een andere grafiek weergegeven op het tabblad Relatieve groei in vergelijking met de categorie. Deze grafiek bevat de wijzigingen in een periode als een percentage van de groei in verhouding tot de eerste datum in de grafiek (of de eerste datum waarvoor gegevens beschikbaar zijn). Daarom wordt in plaats van een label 0-100 op de y-as van de categorievergelijkingsgrafiek een label met een bereik van -100 of +100% en het beginpunt 0 weergegeven.