Niet Pluis

Huisartsgeneeskunde

Onderzoeker Erik Stolper

“Als de huisarts overeind veert”

Het “Pluis” of “Niet Pluis” gevoel is ongetwijfeld al zo oud als de Geneeskunde zelf. Of moet ik zeggen Geneeskunst? Onderzoeker-huisarts Erik Stolper zal in dit filmpje van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) stellen dat het een samenstel van factoren is. In de eerste plaats is er de biomedische opleiding en training. Ten tweede de ervaringskennis, die groeit met de jaren. Tenslotte de context, zeg maar de omstandigheden. Iets wat in een meerjarige arts-patient relatie steeds belangrijker wordt. Het gaat dus om een mix van analytische en niet-analytische vaardigheden.

Film van de NHG. Toelichting door Erik Stolper.

Vragenlijst

Om dit fenomeen (Pluis/ Niet-Pluis) nader te onderzoeken is er onderzoek gedaan naar de meerwaarde van een vragenlijst. Een publicatie daarover is geaccepteerd in een toonaangevend Angelsaksisch Tijdschrift. Daar heet het fenomeen “gut feeling”. De vragenlijst blijkt een betrouwbaar (valide) meetinstrument om research te doen naar het belang (kwalitatief en kwantitatief) in de rol van “gut feeling” in de huisartsenpraktijk. De vragenlijst is zowel in het Engels als Nederlands beschikbaar. De kans dat dit type onderzoek een vlucht neemt is aanwezig. Zeker nu de politiek de rol van de eerste lijn wil versterken.