Niet in Orde

Aankomend medisch specialist

Meebetalen aan opleiding:

‘Te gek voor woorden’

De Jonge Orde vindt het voorstel van een ambtelijke werkgroep om artsen in opleiding tot medisch specialist (aios) jaarlijks een eigen bijdrage te vragen van € 13.400 per jaar `te gek voor woorden`. Het zadelt jonge specialisten op met een extra studieschuld die kan oplopen tot ruim € 80.000. Dit staat nog los van de mogelijke kosten van superspecialisatie of fellowship tot bijvoorbeeld kinderoncoloog.

Forse investering in opleiding

Na de zesjarige studie geneeskunde kiezen jaarlijks duizend artsen een medisch specialistische vervolgopleiding. Deze duren voor de meeste opleidingen nogmaals zes jaar, waarin aios werken en een onmisbare bijdrage leveren aan de gezondheidszorg. Een aantal medici doet daarna nog een superspecialisatie of fellowship. Een ambtelijke werkgroep, waarin vijf ministeries deelnemen, stelt nu voor de opleiding met één of twee jaar te verkorten en de specialisten in opleiding jaarlijks € 13.400 te laten bijdragen. Tijdens hun opleiding werken de specialisten in spé al 48 uur per week, waarvan tien uur onbetaald, wat in de praktijk vaak meer betreft. Deelname aan congressen en studiedagen betalen zij ook deels zelf. Daarmee zijn aios nu al de enige trainees die zelf fors in hun opleiding investeren, zowel qua geld als tijd.

Zware wissel op kwaliteit

Sinds een aantal jaren wordt de opleiding tot medisch specialist betaald uit het Opleidingsfonds. Al jaren dringt De Jonge Orde er op aan dat er helderheid komt over de bestedingen uit dit fonds. Het geld voor dit fonds heeft de overheid weggehaald bij de ziekenhuizen en de medisch specialisten. Wanneer diezelfde overheid nu haar verantwoordelijkheid voor de opleiding niet meer volledig wil dragen, kan zij ook het budget teruggeven, aldus De Jonge Orde. De bijdrage trekt een wissel op een toekomstig inkomen, dat voortdurend onder politieke druk staat. Eerder al hebben de Jonge Orde en de Orde van Medisch Specialisten aangegeven dat zij grote waarde hechten aan het behoud van de kwaliteit in de opleiding, die met het verkorten van de opleiding onder druk komt te staan.
PS. Bij De Jonge Orde zijn 1500 aankomend medisch specialisten in opleiding aangesloten.