Niet Gecontracteerd

CZ uiteindelijk op de proppen met gewraakte lijst borstkankerzorg

Website CZ

Opmerkelijk

Tenminste opmerkelijk is dat drie van de vier niet-gecontracteerde klinieken buiten de kernregio van CZ liggen.

CZ criteria tot recentelijk op de website

Aanvechtbaar

Aangezien borstkankerzorg tot de hoog-volume chirurgie behoort is de aanpak zeer aanvechtbaar.Zoals eerder betoogd betreft het ketenzorg, waarbij de ingreep maar een enkel aspect is van de behandeling. De situatie rond bijvoorbeeld slokdarmcarcinoom is onvergelijkbaar (laag-volume chirurgie)