Niet alleen cholesterol lager…

Hier klicken naar de fascinerende bijdrage: “The real lowest Price”

Ondanks dat tussen 2007 en 2009 het aantal voorgeschreven cholesterolverlagers (statines) met 34,5% toenam, daalden in die periode de totale kosten voor deze middelen met 32%. In Limburg, delen van Zuidoost-Brabant en de regio Amersfoort kozen de huisartsen begin 2010 twee en een half keer vaker voor het gelijkwaardige maar goedkopere middel simvastatine dan begin 2006.

Nieuwe voorschriften 2006-2010 (Bron: NIVEL)

Statines remmen de aanmaak van cholesterol in de lever en verlagen het cholesterol- en vetgehalte in het bloed. Ze worden ingezet bij de behandeling van mensen met (een risico op) hart- en vaatziekten. Naast simvastatine en pravastatine zijn in Nederland fluvastatine, atorvastatine en rosuvastatine op recept verkrijgbaar. Deze middelen werken ongeveer hetzelfde maar de prijs loopt nogal uiteen. De NHG-standaard Cardiovasculair Risicomanagement raadt daarom aan simvastatine – de goedkoopste statine – voor te schrijven in een dosering van 40mg als eerste voorkeursmiddel bij nieuwe gebruikers, en anders pravastatine.

Regionale verschillen

Het voorschrijven van voorkeursmiddelen is een belangrijk onderdeel van het Programma Doelmatigheid Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM) dat is ontwikkeld door het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik en het Nederlands Huisartsen Genootschap. Met subsidie van het ministerie van VWS evalueerde het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) dit programma en het keek ook naar andere mogelijke invloeden op het voorschrijven van statines. NIVEL-onderzoeker Liset van Dijk: “In 2006 bestonden er in het voorschrijven van statines door huisartsen nog grote regionale verschillen. Die verschillen zijn in een paar jaar tijd veel kleiner geworden, wat is terug te zien in een landelijke trend om vaker simvastatine voor te schrijven. Dit lijkt toe te schrijven aan een combinatie van maatregelen en het Programma Doelmatigheid CVRM. Belangrijk was de vergoedingsmaatregel. Vanaf 1 januari 2009 is de vergoeding van de statines gekoppeld aan de richtlijn. Zorgverzekeraars kozen ervoor simvastatine en pravastatine automatisch te vergoeden. Voor de andere statines moeten patiënten een verklaring van de arts hebben om voor vergoeding in aanmerking te komen. Dit vertaalde zich onmiddellijk in een stijgend aandeel simvastatine.”

Onderzoek

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens van de Stichting Farmaceutische Kengetallen over de jaren 2005 tot en met 2010. De stichting verzamelt gegevens bij ruim 1800 van de 1960 openbare apotheken in Nederland. Tezamen bedienen deze apotheken 15 miljoen mensen. Voor dit onderzoek zijn de gegevens gebruikt over statines bij patiënten die deze voor het eerst kregen voorgeschreven. Er is gekeken naar landelijke trends en op regionaal niveau. Een regio is hierbij gedefinieerd als een tweecijferig postcodegebied. Bron: NIVEL