Neuroticisme is duur

Impact

Tien Miljard Euro

Neuroticisme onder volwassenen

Het gedrag van neurotische personen heeft een enorme economische impact op de samenleving, zo ontdekten wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam en het Trimbos-instituut. Neuroticisme onder volwassenen tussen de 18 en 65 jaar kost de samenleving ongeveer 10 miljard euro per jaar. Dat is ongeveer 2,5 maal zoveel als de kosten van depressies en angststoornisssen samen.

Vatbaar

Het persoonlijkheidskenmerk neuroticisme verwijst naar negatieve emotionele reacties op dreiging, frustratie of verlies. Neurotische personen zijn vatbaarder voor psychische stoornissen als depressie, angststoornissen, schizofrenie, eetstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Ook komt neuroticisme vaker dan gemiddeld voor in combinatie met algemene gezondheidsproblemen en lichamelijke klachten. De samenhang met depressie en angststoornissen kan echter de hoge kosten van neuroticisme niet geheel verklaren.

Verzuim

De onderzoekers berekenden aan de hand van een steekproef van 5,5 duizend Nederlanders (uit het Nemesis bevolkingsonderzoek) de kosten van neuroticisme voor de geestelijke gezondheidszorg. De meeste kosten (ruim 90%) worden veroorzaakt door extra ziekteverzuim en slechts een beperkt deel door de kosten voor gezondheidszorg.

Archief: NTvG 1927, 71, 425-428

Investeren Loont

“Dit onderzoek geeft aan hoe belangrijk het is om te investeren in behandelingen en interventies die helpen bij neuroticisme – en minder te focussen op de afzonderlijke trekken en stoornissen die samengaan met of voortkomen uit neuroticisme, zoals nu veelal gebeurt.” Aldus Pim Cuijpers, onderzoeksleider en hoogleraar klinische psychologie aan de Vrije Universiteit.
Het artikel “The economic costs of neuroticism: A population-based study” is terug te vinden op de website van het tijdschrift Archives of General Psychiatry.