Neurochirurg en VUmc

Hippocrates

Zoek de overeenkomsten

Onrust over privacy

Twee zaken die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Of toch wel? Ik baseer mij op de informatie zoals die via meerdere bronnen tot mij komt.
a)Een neurochirurg die publiekelijk een uitspraak doet (laat doen) over een patient die niet onder zijn behandeling staat.
b)Een SEH (Spoedeisende Hulp Afdeling) die overal camera’s laat ophangen in spreekkamers en behandelkamers.

Is dit normaal?

Volgens mij heeft dit weinig uitstaande met wel of geen BIG-registratie, wel of niet praktizerend, wel of niet dienstverband en ga zo maar door. Het heeft wel alles te maken met zorgvuldigheid en fatsoen. En voor artsen: professionaliteit en de eed van Hippocrates: Al hetgeen mij ter kennis komt in de uitoefening van mijn beroep of in het dagelijks verkeer met mensen en dat niet behoort te worden rondverteld, zal ik geheim houden en niemand openbaren……

Ad a)

In de zaak van de neurochirurg is duidelijk dat kennis van de bevindingen van deelonderzoek belangrijk is, maar dat het totale overzicht toch echt een ander verhaal is. Terecht zijn bijvoorbeeld Radiologen terughoudend in het met de patient bespreken van de uitslag van zojuist verricht onderzoek. De aanvrager (hoofdbehandelaar) verzamelt immers alle bevindingen van hulponderzoek en maakt dan pas een afweging, stelt een diagnose en spreekt met de patient over eventuele behandeling en prognose.

Ad b)

Een arts die constateert dat een camera is of wordt opgehangen in zijn of haar werkruimte zal dat mijns inziens niet lijdzaam kunnen aanzien. Indien er geen gehoor wordt gegeven aan zijn of haar bezwaren, moet het ‘hogerop’ gezocht worden. Is dat hier gebeurd of niet? Wekenlang konden kennelijk opnames worden gemaakt? Ook dient men zich af te vragen wat er met de registraties is gebeurd. Zijn deze bewerkt? Tegenwoordig wordt gebruik gemaakt van gelaatsherkenning om maar eens iets te noemen.